เยี่ยมชมและพบปะหารือ เรื่อง การดำเนินงานสหกรณ์กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี


 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายกมนต์ อินทรวิชัย ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด พร้อมด้วยผู้จัดการ และเลขาฯ เข้าเยี่ยมชมและพบปะหารือ เรื่องการดำเนินงานสหกรณ์ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี