สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด ยินดีให้บริการท่านสมาชิกทุกท่าน | Each for All and All for Each แต่ละคนเพื่อทุกคน และทุกคนเพื่อแต่ละคน
cbicoop-announce-Web-0904
cbicoop-April23-banner-03
cbicoop-Mar23-announce-03-01
cbicoop-website-banner-1200×600-v01
cbicoop-website-banner-1200×600-aug-01
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินกู้ฉุกเฉิน พ.ศ. 2567

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินกู้ฉุกเฉ ...

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2567

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินกู้สามัญ ...

ประกาศ เรื่อง วันหยุดทำการเดือนกรกฎาคม 2567

ประกาศ เรื่อง วันหยุดทำการเดือนกรกฎาคม 2567 ...

ประกาศ เรื่อง รับสมัครประธานกรรมการสรรหา ประจำปี 2567

ประกาศ เรื่อง รับสมัครประธานกรรมการสรรหา ประจำปี 2567 ...

กิจกรรมออกให้บริการสมาชิกนอกพื้นที่ ณ โรงพยาบาลพนัสนิคม ชลบุรี

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธาร ...

มอบเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวสมาชิกผู้เสียชีวิต

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัดสมาคม ...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เข้าชม

072843
Users Today : 44
Users Yesterday : 142
Users Last 7 days : 712
Users Last 30 days : 3259
Users This Month : 2040
Users This Year : 18231

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

ประเภท อัตรา
ออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.00/ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท อัตรา
ฉุกเฉิน (ปกติ)
ร้อยละ 5.97/ปี
ฉุกเฉิน สมาชิกเจ็บป่วย (กรณีผู้ป่วยใน)
ร้อยละ 0.10/ปี
ฉุกเฉิน สมาชิกคลอดบุตร
ร้อยละ 0.10/ปี
ฉุกเฉิน สมาชิกทุพพลภาพ
ร้อยละ 0.10/ปี