cbicoop-website-banner-1200×600-v01
cbicoop-website-banner-1200x600-v01
cbicoop-website-banner-1200×600-aug-01
cbicoop-website-banner-1200x600-aug-01
cbicoop-Mar23-announce-03-01
cbicoop-Mar23-announce-03-01

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง แจ้งสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับอนุมัติเงินจากสหกรณ์

ประกาศ เรื่อง แจ้งสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับอนุมัติเงินจากสห ...

ประกาศ เรื่อง การทำธุรกรรมทางการเงิน

ประกาศ เรื่อง การทำธุรกรรมทางการเงิน ...

ประกาศ เรื่อง การปรับขยายเพดานเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ประกาศ เรื่อง การปรับขยายเพดานเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ...

ประกาศ เรื่อง การปรับขยายอัตราส่งทุนเรือนหุ้นของสมาชิกสหกรณ์

ประกาศ เรื่อง การปรับขยายอัตราส่งทุนเรือนหุ้นของสมาชิกส ...

โครงการสหกรณ์ฯ รวมใจ ครั้งที่ 5 เขตพื้นที่อำเภอบ้านบึง

11 สิงหาคม 2565นายเสรี เจตสุคนธร ประธานกรรมการดำเนินการ ...

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังห ...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เข้าชม

022873
Users Today : 13
Users Yesterday : 77
Users Last 7 days : 614
Users Last 30 days : 2758
Users This Month : 2311
Users This Year : 6685

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท

อัตรา

ประเภท

อัตรา

ออมทรัพย์พิเศษ

ร้อยละ 2.00/ปี

ฉุกเฉิน (ปกติ)
ฉุกเฉิน สมาชิกเจ็บป่วย(กรณีผู้ป่วยใน)
ฉุกเฉิน สมาชิกคลอดบุตร
ฉุกเฉิน สมาชิกทุพพลภาพ

ร้อยละ 5.97/ปี
ร้อยละ 0.10/ปี
ร้อยละ 0.10/ปี
ร้อยละ 0.10/ปี