สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด ยินดีให้บริการท่านสมาชิกทุกท่าน | Each for All and All for Each แต่ละคนเพื่อทุกคน และทุกคนเพื่อแต่ละคน
cbicoop-announce-Web-0904
cbicoop-April23-banner-03
cbicoop-Mar23-announce-03-01
cbicoop-website-banner-1200×600-v01
cbicoop-website-banner-1200×600-aug-01
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ขอให้สมาชิกติดต่อกลับสหกรณ์ฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสมาชิก

ประกาศ เรื่อง ขอให้สมาชิกติดต่อกลับสหกรณ์ฯ เพื่อปรับปรุ ...

กิจกรรมออกให้บริการสมาชิกนอกพื้นที่ ณ โรงพยาบาลพนัสนิคม ชลบุรี

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธาร ...

มอบเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวสมาชิกผู้เสียชีวิต

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัดสมาคม ...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เข้าชม

069262
Users Today : 49
Users Yesterday : 78
Users Last 7 days : 744
Users Last 30 days : 2910
Users This Month : 1477
Users This Year : 14650

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

ประเภท อัตรา
ออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.00/ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท อัตรา
ฉุกเฉิน (ปกติ)
ร้อยละ 5.97/ปี
ฉุกเฉิน สมาชิกเจ็บป่วย (กรณีผู้ป่วยใน)
ร้อยละ 0.10/ปี
ฉุกเฉิน สมาชิกคลอดบุตร
ร้อยละ 0.10/ปี
ฉุกเฉิน สมาชิกทุพพลภาพ
ร้อยละ 0.10/ปี