ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด

          20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเสรี เจตสุคนธร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนิน ไปพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ต่อไป
295378213_610018667313117_4410976931252792776_n
295265477_610018640646453_580827415141230670_n
295103855_610018650646452_7916363395065927645_n
295173870_610018647313119_8065539151135396401_n