ร่วมแสดงความยินดีกับบุตรสาวของคุณเสรี เจตสุคนธร ในการเปิด “บูรพา เพ็ท คลินิก”

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 นายกมนต์ อินทรวิชัย และคณะกรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับบุตรสาวของคุณเสรี เจตสุคนธร ในการเปิด “บูรพา เพ็ท คลินิก”